Noty

Ten príbeh za náš sen stál

Mami, mami

Nespáľme to krásne v nás

Moja planéta

Koloseum

Úsmev

Prosba

Lúčenie

V slepých uličkách

Crazy

Zem menom láska

Cukráreň na dlani námestia

Korzo chlapč. myšlienok

Karneval horiacich bábik

Správne dievčatá

Neznámy pár

Čo má rieka

Vyznanie

Študentská láska