Modus (OPUS)

Opus

* katalogové číslo 9913 0111

A2 Pripútaná

Už kráčaš sám

Už nám láska ťažkým spánkom spí

Už kráčaš sám

Popri plotoch kalužiach

 

Tak sa prvá láska láme

Viem už nie si žiak

Troška bolí však

A spomienka hlúpo klame

Preč je osemnásť

Preč je osemnásť

 

Tak skús ma nájsť

Na tom gaštanovom  nábreží

Tak skús ma nájsť

Ak ti trocha záleží

Na voňavej prvej láske

Prvom objatí

Viac sa nevráti

A netrvaj na otázke

Prečo iba ty môžeš so mnou ísť

 

Vráť sa vráť

Vráť sa späť vráť

Hviezdy len nás budú viesť

Nás dvoch viesť

 

Vráť sa vráť

Ó vráť sa späť vráť

Hviezdy len nás budú viesť

Nás dvoch viesť

 

Pripútaná

K Tvojim slovám

K Tvojim cestám som

Pripútaná

Dlhým mocným povrazom

 

Ešte všetky hviezdy sú tam

Aj náš hlasný smiech

Šťastie v striebre striech

Dievča ľahko nezabúda

Aj keď vychodí školu prvých sĺz

 

Vráť sa vráť

Vráť sa späť vráť

Hviezdy len nás budú viesť

Nás dvoch viesť

 

Vráť sa vráť

Ó vráť sa späť vráť

Hviezdy len nás budú viesť

Nás dvoch viesť

1979

 

hudba

* J.Lehotský

 

text

* K.Peteraj

 

stopáž

* 4:58

vyšlo na albumoch

* Modus: Modus (1979, Opus)

* Moje najmilšie (1985, Opus)

* Modus: Modus (1995, Open Music)

* Moje najmilšie (1996, Opus)

* Modus: Komplet 2 – Modus (1999, Bonton Music Slovakia)

* Komplet 1 – Dievča do dažďa (2000, Sony Music Bonton)

* Komplet 1 – Dievča do dažďa (2003, Opus)

* Modus: Modus (Slovenské legendárne albumy II. č. 17) (2008, Hudobná edícia denníka SME, Opus)

* 2CD Collectors Edition – Slnečný kalendár (2009, 2CD, Opus)

A5 Domy na zbúranie

Úzke obloky všetky sklá vybité

Úzke obloky plachtami prikryté

Prievan rozpráva počuť strop jeho ston

Prievan rozpráva tak vzdychá starý dom

 

Ako ľudia sú aj staré domy

V unavených stenách kvíli mráz

Ako ľudia sú aj staré domy

Chcú len ísť ale kam Kde to miesto nájsť

 

Úzke obloky prach a úzke hrdlá fliaš

Úzke obloky rozbitý kvetináč

Prievan rozpráva počuť schod vŕzga v ňom

Prievan rozpráva tak žije starý dom

 

Ako ľudia sú aj staré domy

V unavených stenách kvíli mráz

Ako ľudia sú aj staré domy

Chcú len ísť ale kam Kde to miesto nájsť

 

Samý ľad Ľad

Cítia ľad Ľad

Cítia ľad Ľad

Cítia ľad Ľad

 

Ako ľudia sú aj staré domy

V čas ich búrať cítia v sebe mráz

Ako ľudia sú aj staré domy

Chcú už ísť ale kam Kde to miesto nájsť

 

Úzke obloky všetky sklá vybité

Úzke obloky plachtami prikryté

Úzke obloky všetky sklá vybité

Úzke obloky plachtami prikryté

1979

 

hudba

* J.Lehotský

 

text

* K.Peteraj

 

stopáž

* 5:27

vyšlo na albumoch

* Modus: Modus (1979, Opus)

* Domy na zbúranie/ Vieš byť zlá (1980, Opus)

* Modus: Modus (1995, Open Music)

* Modus: Komplet 2 – Modus (1999, Bonton Music Slovakia)

* Komplet 1 – Dievča do dažďa (2000, Sony Music Bonton)

* Komplet 1 – Dievča do dažďa (2003, Opus)

* Modus: Modus (Slovenské legendárne albumy II. č. 17) (2008, Hudobná edícia denníka SME, Opus)

* 2CD Collectors Edition – Slnečný kalendár (2009, 2CD, Opus)

B3 Slávnosť kvetín

Tá malá slávnosť

Tá malá slávnosť kvetín

Už tam letím

Áno už utekám

Slávnosť kvetín

Čakám čakám

 

Lásky i smútky

Dažde perú

Z tých istých šiat

Si práve berú

 

Znova spievajú

Znova spievajú

1979

 

hudba

* J.Lehotský

 

text

* K.Peteraj

 

stopáž

* 3:39

vyšlo na albumoch

* Modus: Modus (1979, Opus)

* Modus: Modus (1995, Open Music)

* Modus: Komplet 2 – Modus (1999, Bonton Music Slovakia)

* Modus: Modus (Slovenské legendárne albumy II. č. 17) (2008, Hudobná edícia denníka SME, Opus)

* 2CD Collectors Edition – Slnečný kalendár (2009, 2CD, Opus)

B5 Jedenásť poschodí

Jedenásť poschodí

Pár krokov k výťahu

Tak teda vyleťme

Keď už som na ťahu

Kým hore vyjdeme

Zrátam ti gombíčky

Jedenásť poschodí

Letíme do výšky

Stúpame rýchlosťou

Pár sekúnd do raja

Ide sa výťahom

V ktorom sme obaja

Stúpame do výšok

Tak trocha strelení

Kým sme ešte mladí

Mladí a zelení

Tak rýchlo ubehnú

A viacej sa už nevrátia

Tie cesty do výšok

A také hladké pristátia

Mladosť je áno je

Šťastie smiech a pohľad do vody

Má v sebe áno má

Voľnosť v nej jedenásť poschodí

Jedenásť poschodí…

1979

 

hudba

* J.Lehotský

 

text

* K.Peteraj

 

stopáž

* 3:15

vyšlo na albumoch

* Modus: Modus (1979, Opus)

* Modus: Modus (1995, Open Music)

* Modus: Komplet 2 – Modus (1999, Bonton Music Slovakia)

* Modus: Modus (Slovenské legendárne albumy II. č. 17) (2008, Hudobná edícia denníka SME, Opus)

* 2CD Collectors Edition – Slnečný kalendár (2009, 2CD, Opus)